Fiber Optik
Kablaj

Enjeksiyonlanmış
Düzeneklerin Üretimi

Plastik Enjeksiyon ve
Üretime Dayalı Aletlerin Kullanılması

Lazer Markalama ve
Kablaj Etiketleme

TEST
TTAF SAVUNMA

Yüksek kalite gereksinimlerinin gerektirdiği test altyapısına sahiptir.

Üretilen kablo demetleri, Airbus ve Boeing uyumlu DIT-MCO cihazı ile test edilir. Bu test, kullanılacak hava, kara ve deniz platformundan bağımsız olarak her kablo demeti için gerçekleştirilir.