TTAF Savunma
Hakkında

Platform üreticilerine, kablaj ve elektromekanik montaj hizmetleri sunan TTAF Savunma, çözüm kümesini, özgün ürünleriyle genişletmeye başlayan, genç ve dinamik bir savunma ve havacılık firmasıdır. 2013 yılının Ağustos ayında kurulan firmanın tecrübesi, 2003 yılından beri İstanbul’da faaliyet gösteren kardeş şirketi, TTAF Elektronik’e dayanmaktadır.

Mevcut yetenekleri ile sektöre hizmet vermeyi sürdüren TTAF Savunma, bir taraftan da gelişimini, Ar-Ge ve yeni ürün çalışmaları ile sürdürmektedir. Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Edindiği bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması felsefesi ile bazıları kendi öz kaynakları ile devam eden Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. TTAF Savunma, bu kapsamda, 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezi statüsünü de kazanmıştır.

Türkiye’nin “2023” vizyonuna ulaşması için belirlenen hedefler arasında, yerli ve milli ürünleşme konusu, önemli bir yer almaktadır. Yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve savunma ve havacılık sanayisine yönelik güvenilir çözümler geliştirmek, TTAF Savunma’nın önde gelen hedefleri arasındadır. Bu yaklaşımla TTAF Savunma, uluslararası savunma sektörüne yönelik, global ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Mevcuttaki tecrübeleri itibariyle ürünleşme çalışmaları, yeni faaliyet alanlarında, standart edindiği yüksek kalite performansı ve zamanında teslimat ilkeleri ile sürdürmektedir.

Teknolojideki eğilimleri takip ederek özgün çözümler geliştiren; pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikler getirmeyi prensip edinen TTAF Savunma, şirket faaliyetlerini, bilim ve teknoloji rehberliğinde sürdürmektedir. Sürekli kendini geliştiren firma, gündeme gelebilecek projelerde; risk ortağı, tasarım ortağı, üretim ortağı ya da offset yükümlülüğü ortağı gibi farklı rollerde yer almaya hazırdır.

Faaliyetlerini Ankara’daki tesislerinde sürdüren TTAF Savunma; etkin bir kalite yönetim sisteminin idamesi için birçok belgeye sahiptir. TTAF Savunma, bünyesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin, müşteri beklenti ve taleplerini müşteri memnuniyetine çevirecek şekilde planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla ISO 9001:2008 ve AS/EN 9100:2009 Rev D standartlar ailesi referans alınarak kurulan “TTAF Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş Kalite Yönetim Sistemi”ni işletmektedir.

TTAF Savunma, AS/EN 9100:2009 Rev D standardına uyan bir kalite sistemi kurarak sektörün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedeflemektedir. Kalitenin ve başarının rekabet gücünü arttıracağının bilinciyle TTAF Savunma, görev aldığı tüm projelerde kaliteyi ön planda tutarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Müdür
Mesajı

TTAF Savunma olarak, kendimizi, büyük firmaların geliştirilmiş kapasite birimi olarak görüyoruz. İş yaptığımız firmaların, üretim kapasitelerini arttıran, bir iç birimi gibi çalışıyoruz. İş ortaklarımız, bizi, “kafası Avrupa’da, kendisi Ankara’da olan bir firma” olarak tanımlıyor. İşimizi, her zaman, en yüksek kalite standartlarına göre yapıyoruz. Bir projeye başladığımızda, müşterimiz, bu standartları zorunlu kılmasa da uyguluyoruz; zaten başka türlü iş yapmayı da bilmiyoruz.

Genç, dinamik ve yenilikçi bir ekibimiz var. TTAF Savunma’da herkes, işin en iyi şekilde tamamlanmasına odaklanır. Bunun için de sorumluluk, yetki ve inisiyatif alır. Bu sayede hem kurumsal bir yapıya sahibiz hem de kurumsal yapının getirebileceği hantallıktan uzağız.

Bugüne kadar, kablaj ve elektromekanik montaj konularında, çok sayıda projede başarıyla görev yaptık. Önümüzdeki dönemde de hem mevcut hem de yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz; ayrıca, kendi ürünlerimizi de geliştireceğiz.

Bilgiyi, güce ve güvene dönüştüren kuruluş olma hedefi ile gelecek bizi heyecanlandırıyor ve heyecan verici gelişmeleri, sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Ergün İŞGÖR
TTAF Savunma Genel Müdürü

Nasıl
İş Yapıyoruz

TTAF Savunma ekibi, savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada teknolojik bağımsızlığın gerekliliğine ve bu bağımsızlığın gerçekleşebilmesi için de yerli sanayinin teknolojik yetkinlikle donanmasının önemine ve bilincine sahip bir üst yönetim ile genç ve dinamik mühendis ve teknisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

  • Derin tecrübemizle, müşterilerimizin ne istediğini en iyi şekilde anlıyoruz. Hatta ihtiyaçlarını benimseyerek onlara önerilerde bulunuyoruz; farklı alternatifler sunuyoruz.
  • Projemiz ne olursa olsun, çalıştığımız alanın en üst standartlarını uyguluyoruz. Bir kara aracına kablaj üretirken tıpkı bir hava aracına kablaj üretirken yaptığımız gibi, aynı kalite süreçlerini dikkate alıyoruz; aynı testleri gerçekleştiriyoruz.
  • Ekip üyelerimiz; sorumluluk, yetki ve inisiyatif alarak çalışır. TTAF Savunma’da, ekip olarak, kaliteden ödün vermeden; işin zamanında tamamlanması için tüm tedbirleri alırız.